Úvod Združenia a kluby
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra zamračené, dážď so snehom, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá -2 až 0 °C.

Združenia a kluby
V obci pracuje a pôsobí neikoľko združení a klubov. Medzi najaktívnejšie a v širokom okolí najznámejšie v kultúrnej oblasti patrí už niekoľko rokov dychová hudba Skýcovanka. Úspešne reprezentuje našu obec aj divadelný súbor Hrušov . Medzi sľubne sa rozvýjajúce spolky možno zaradiť spevácky súbor Vápenkár.
V klubovej činnosti je aktívny Klub dôchodcov . Z aktívnych združení treba spomenúť Združenie urbárnikov, ZO Slovenského zväzu chovateľov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ZO COOP Jednota a Knižnica Skýcov.


Retroprogram smutnejší prehráva zaujal i potešil PDF Tlačiť E-mail
Napísal Marián Miškov   
Štvrtok, 20 November 2014 12:36

Nedeľný podvečer v KD bol opäť príjemným stretnutím skýcovských divadelníkov so svojími priaznivcami. Divácka účasť presiahla možnosti na sedenie, čím boli všetci účinkujúci milo prekvapení. A tak s radosťou sme uviedli výber z predošlých programov: Tieňohra Skýcovská tragédia či súbor básní slovenských autorov v cykle " Tak rastie život " v podaní našich členov bol akýmsi zamyslením sa nad životom. Život však prináša i rôzne nečakané a veselé situácie, ktoré sme priblížili nám vlastným spôsobom - žartovnými piesňami, vtipmi a novými klipmi k piesňam Repete. Spontánne reakcie skvelých divákov boli tou najkrajšou odmenou, akú si vie účinkujúci predstaviť. Na záver programu poďakoval vedúci DS Ľubo Hosťovecký divákom za podporu, ktorú prejavujú svojou účasťou na akciách DS, ale i všetkým ktorí počas 20-tich rokov činnosti posúvali a posúvajú " divadelnú káru " ďalej. Fotografie si môžete pozrieť tu.

 
Napísali o nás PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jozef Zvolenský   
Piatok, 24 August 2012 12:39

V Požitavských novinách vyšiel článok o koncerte DH Skýcovanka v programe Kultúrne leto Topoľčianky. Tu je link

 
Ponuka stromčekov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jozef Zvolenský   
Piatok, 09 Marec 2012 15:23

Ponuka stromkov na jarnú výsadbu. Pre organizáciu záhradkárov nám bola ponúknutá 10% zľava na nákup stromkov na jarnú výsadbu. V ponuke sú aj zemiaky na sadenie. Vzhľadom na hromadnú objednávku by túto zľavu mohli využiť aj ostatní občania. Záujem o konkrétne odrody zo zoznamu, ktorý je priložený, treba nahlásiť mailom, telefonicky alebo osobne: Milan Krigovský, Hlavná 66, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel.: 6346153.

Posledná úprava Piatok, 09 Marec 2012 17:00
 
Členská schôdza ZO SZPB Skýcov 8.10.2011 PDF Tlačiť E-mail
Napísal genpor.J.Husak   
Utorok, 11 Október 2011 11:20

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

S k ý c o v.

Predseda : Generálporučík v.v. Ing. Ján Husák

88 ročný, priamy účastník SNP,

príslušník 1. Čsl. Armády na Slovensku,

partizán, čestný predseda SZPB,

člen predsedníctva OblV SZPB Nitra

čestný občan obcí Skýcov a Zlatno

Členovia výboru ZO SZPB Ľudmila Mihaľová – tajomníčka

sympatizantka po partizánovi,

65 ročná, občianka Skýcova

Štefan Gahér – podpredseda

64 ročný

bývalý starosta obce Skýcov

Cyril Matejov

priamy účastník SNP, 83 ročný,

občan Skýcova

Bartolomej Matejov

pomocník partizánov, 83 ročný,

občan Skýcova

Pavel Černák

pomocník partizánov, 83 ročný,

občan Skýcova

Helena Paučeková

sympatizantka po partizánovi,

64 ročná, občianka Skýcova

Predsedníčka revíznej komisie : Mária Mihalíková,

sympatizantka po partizánovi

55 ročná, občianka Skýcova.

ZO SZPB má k dnešnému dňu 47 členov, z toho 2 priamych účastníkov SNP – generálporučíka v.v.Ing. Jána Husáka a Cyrila Matejova. Žiaľ väčšia časť priamych účastníkov už zomrela. Vekové zloženie členov je nasledovné :

do 60 rokov - 7 členov

do 70 rokov - 7 členov

do 80 rokov - 7 členov

do 90 rokov – 23 členov

nad 90 rokov 3 členky

ZO by s radosťou privítala nových členov, hlavne z radov mladšej generácie.

Dňa 8. 10. 2011 na výročnej členskej schôdzi sme hodnotili svoju činnosť pred XV. Zjazdom SZPB a zvolili sme si staronový výbor. Zúčastnili sa na nej pozvaní hostia starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus, riaditeľ základnej školy Mgr. Jozef

Zvolenský a predsedníčka Jednoty dôchodcov Betka Pauková.

Slávnostnú atmosféru navodila študentka strednej školy, ktorá zarecitovala ruskú baladu, ktorú sme si potom všetci spoločne aj zaspievali.

Predseda ZO SZPB gen.por.v.v. Ing. Ján Husák v prednesenej správe o činnosti

okrem iného uviedol že výbor zasadal podľa ročných plánov práce a podľa naliehavosti úloh daných OblV Nitra. Z mimoriadných udalostí spomenul prijatie zákona č. 285 z roku 2010 o poskytovaní peňažného príspevku účastníkom povstania a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Príspevok činil 20 a 10 Euro k dôchodku.

Z našej organizácie bol priznaný všetkým, ktorí oň požiadali. V roku 2010 Ministerstvo obrany SR udelilo 36-tim členom našej ZO pamätné medaily SNP, ktoré im boli odovzdané na slávnostnej členskej schôdzi v apríli. Imobilným členom boli medaily doručené členmi výboru domov.

Výbor v úzkej spolupráci s OcÚ si každoročne v marci pripomína vypálenie Skýcova pietnym aktom pri pamätníku obetí 1. a 2. svetovej vojny. Tiež pochod Naučným partizánskym chodníkom Skýcov Zlatno zaujímavou formou pripomína demokratické hodnoty protifašistického odboja. Naučný partizánsky chodník založil z vlastnerj iniciatívy gen.por. v.v. In g. Ján Husák pred 25-timi rokmi. Tento sa stal už tradíciou. Každoročne sa pochodu zúčastňujú ústavní predstavitelia Slovenska, členovia NR SR, poslanci Vyššieho územného celku Nitrianskeho kraja, OblV SZPB z Nitry I Zlatých Moraviec , zástupcovia vypálených obcí Ostrého Grúňa a Kľaku a mnoho turistov, ktorých účasť sa postupne zvyšovala až na 317 pochodujúcich. Každý druhý rok sa pochod začína v inej obci. Tejto iniciatíve pomáhajú starostovia oboch obcí. V tomto roku nám pochod spestrili svojim spevom členovia spevokolu Vápenkár a na Stratenom vrchu zaspievali niekoľko piesní.

Ako obec máme dôstojný podiel na pietnom podujatí “ Vypálené obce žijú “

každoročnou účasťou pri centrálnom pamätníku v Kališti. Dvakrát tu s prejavom

vystúpil gen.por. v.v. In g. Ján Husák. Pamätný strom s číslom 49 tam má zasadený aj naša obec. Taký istý strom – hruška, bol zasadený aj v parku na námestí v Skýcove, ten však bohužiaľ dlho nevydržal, niekto ho ukradol.

V roku 2008 sa v Prahe uskutočnil “ Medzinárodný kongres siedmych štátov Európy “ na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia našej obce gen. por.. v.v. Ing. Ján Husák, ktorý vystúpil aj s prejavom a vtedajší starosta obce Štefan Gahér. Témou kongresu bola súčasná hrozba neonacizmu a narastajúce prejavy xenofóbie. Takéto negatívne dianie v spoločnosti nás presviedča o význame Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorého úlohou je zabezpečovať odkaz národnooslobodzovacieho boja za slobodu a predchádzať tak nezmyselným konfliktom medzi ľuďmi. Nikdy nesmieme zabudnúť na útrapy vojny, na jej obete a na utrpenie v koncentračných táboroch, na 102 vypálených obcí madzi ktoré patrí aj Skýcov.

Členovia výboru ZO SZPB sa zúčastňujú na pietných a spomienkových podujatiach v Kľaku, Ostrom Grúni, Zlatých Moravciach, Lovciach, Telgarte, Banskej Bystrici, Lidiciach, Ležákoch, Cígli, Partizánsom, Lehote pod Vtáčnikom a ďalších.

Žiaľ finančná situácia nám nedovoľuje zúčastňovať sa všetkých podujatí na ktoré sme pozývaní. Našim jediným finančným zdrojom je podiel z členských známok a predaj Ročenky odbojára. Pietna spomienka na vypálenie obce a NPCH sú financované OcÚ.

V tomto roku prebehla tiež výmena členských legitimácií. Všetkým našim členom boli legitimácie vymenené.

Riaditeľ základnej školy v diskusii navrhol usporiadať besedu so žiakmi aj s názornými ukážkami zbraní a priblížiť im tak vojnové hrôzy, vypálenie obce, ktoré na vlastnej koži prežili ich dedovia.

Gen. pod.v.v. In g Husák privítal túto možnosť a je ochotný v spolupráci s riaditeľom takúto besedu uskutočniť. Beseda by sa mohla uskutočni v rámci NPCH keď sa pochod končí na Skýcove.

Na záver gen.por. v.v. Ing. Ján Husák zdôraznil, že v týchto časoch začína ožívať neofašizmus a rôzne teroristické skupiny, vládne intolerancia a nepochopenie toho čo človek potrebuje pre pokojný a dobrý život. Je najvyšší čas, aby sme napĺňali ciele za ktoré naši otcovia a dedovia bojovali v SNP a u partizánov a mnohí z nich za tieto ideály položili aj vlastné životy.

Posledná úprava Piatok, 02 Marec 2012 13:08
 
Výstava Záhradkár v Trenčíne PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jozef Zvolenský   
Utorok, 12 Apríl 2011 19:12

Trenčín
Trenčín Trenčín
Základná organizácia Zväzu záhradkárov v Skýcove Vás všetkých pozýva na záhradkársku výstavu Záhradkár do Trenčína. Zájazd sa uskutoční v piatok 15.4.2011 s odchodom autobusu o 7.45 hodine. Cena zájazdu pre členov je 2 €, pre nečlenov 3 €. Prihlásiť sa môžete u Ing. Milana Krigovského alebo u p. Ruda Fábera. Pre lepšiu orientáciu si môžete pozrieť predpokladaný program v piatok na výstavisku v Trenčíne :

Posledná úprava Utorok, 12 Apríl 2011 19:25
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec»

Stránka 1 z 4
Copyright © 2023 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
preteky_33
Image Detail